Informace o ochraně osobních údajů na web ohledně souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti

 

 

 

Vážení klienti,

 

v tomto informačním memorandu vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Na úvod bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme vás požádali o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely.

 

Hlavní cílem uvedeného zpracování je nabídnout vám nejnovější informace o aktuálních a nových produktech a službách a našich obchodních partnerech. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace, a to v písemné nebo elektronické formě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě segmentace a profilování a prezentovat vám pouze relevantní nabídky produktů a služeb, abyste nebyli zaplaveni nabídkami produktů, které už máte k dispozici, nebo které nevyhovují vašim potřebám.

 

Vzhledem k tomu, že dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES, je nutné, abychom od vás získali nový souhlas odpovídající novým požadavkům.

 

Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili formou otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejpřehlednější z praktického hlediska vyhledávání informací. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k vámi poskytnutému souhlasu, zavolejte na naši linku: 420 53 330 92 20 nebo pošlete email na zod.osoba@sborovna.cz

 

 

OBSAH

1.      Kdo je správcem vašich osobních údajů?

2.      Které vaše osobní údaje zpracováváme?

3.      Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

4.      Na jaké účely jste poskytli svůj souhlas?

5.      Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?

6.      Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

7.      Kdo jsou naši obchodní partneři?

8.      Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

9.      Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

10.  Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

 

 

 

 

1. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Pro marketingové účely je správcem vašich osobních údajů společnost: VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA, s.r.o.

 

 

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů a služeb, které by se vám mohly líbit a řešit vaše potřeby.

Základní identifikační údaje – jméno, sídlo, adresa bydliště.

Kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa.

Sociodemografické údaje – statistické údaje o věku.

Informace o využití produktů a služeb – jaké služby jste u nás měli v minulosti, informace o využívání internetové zákaznické zóny. Na základě těchto údajů vám můžeme doporučit vhodné produkty a služby.

Informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných interakcí s vámi, například pomocí emailu, chatu, SMS zpráv.

  

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje uvedené v předcházejícím bodě získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte v klientské smlouvě, případně jste je uvedli na dalších dokumentech. Osobní údaje mohou též pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje též mohou pocházet od třetích osob, které jsou oprávněné s nimi zacházet.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

4. K JAKÝM ÚČELŮM JSTE POSKYTLI SVŮJ SOUHLAS?

Souhlas jste poskytli k marketingovým účelům, které zahrnují následující činnosti:

nabídka produktů a služeb. Nabídky vám na základě vašeho souhlasu můžeme poskytovat elektronickou formou, především formou emailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo, prostřednictvím webové klientské zóny, písemnou formou nebo formou telefonického hovoru,

automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku vašim individuálním potřebám,

průzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Souhlas poskytnutý k marketingovým účelům je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, abychom vám mohli posílat individuální nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb nemůžeme poskytovat.

 

5. PROČ DOCHÁZÍ K PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ?

Naše společnost se vám snaží poskytovat individuálně upravené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu profilujeme. Za tímto účelem používáme automatické informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. Podle toho vám posíláme individualizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší společnosti. Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí chování a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

 

6. JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Souhlas jste udělili společnosti na dobu trávní smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení takového smluvního vztahu nebo do okamžiku, kdy váš souhlas odvoláte. Pokud nejste, ani se nestanete klientem společnosti, bude váš souhlas platit 10 let od jeho udělení nebo do chvíle, kdy jej odvoláte. Po uplynutí příslušného času budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a k účelům, pro které není podle právních předpisů nutný souhlas.

 

7. KDO JSOU NAŠI OBCHODNÍ PARTNEŘI?

V souhlase jste též souhlasili s nabídkami produktů a odevzdání osobních údajů našim vybraným obchodným partnerům. Naši obchodní partneři také dodržují pravidla ochrany osobních údajů a uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů. Obchodní partneři jsou: TAKTIK Media, s. r. o, Komensky s.r.o.

 

8. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Na zpracování údajů pro marketingové účely mohou mít k vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úkolem je poskytovat služby společnosti. Například to mohou být externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na jejímž základě jsou také povinni dodržovat striktní pravidla ochrany osobních údajů.

 

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnosti ve České republice důležité a jejich ochrana je úplnou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace zahrnují hlavně: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i zodpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, období uchovávání osobních údajů, oprávněných správců, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, stejně jako právo na informace o vašich právech, o právu podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případě přenosu osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

 

Právo na opravu

Zpracováváme vaše neaktuální nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste, například, adresu bydliště? Prosím, informujte nás o tom a my vaše osobní údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut))

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni vaše osobní údaje na vaši žádost vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu posouzení.

 

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, aby byly vaše osobní údaje zpracovávány výhradně k nejnutnějším zákonným účelům, nebo pokud si přejete osobní údaje blokovat.

 

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jiné společnosti, odevzdáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

 

Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námi a požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu. Námitku můžete také uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

Právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů

S vaším podnětem nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Kde můžete práva uplatnit, a jsou tato práva zpoplatněná?

Jednotlivá práva můžete uplatnit ve společnosti, a to telefonicky na lince: 420 53 330 92 20 posláním emailu na adresu: zod.osoba@sborovna.cz nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla společnosti nebo na korespondenční adresu: VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA, s.r.o., Klimetská 1216/46, 11002 Praha 1, Nové Město. Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme bezplatně.

 

Za jakou dlouho můžete očekávat odpověď od společnosti?

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději ovšem do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás budeme informovat.

 

10. JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů se zakládá na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoli odvolat. Nechcete nadále dostávat nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů? Je nám to líto, ale vaše rozhodnutí plně respektujeme.

 

Co má odvolání souhlasu obsahovat?

Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom vás dokázali identifikovat.

Komu odvolání podáváte. Odvolání můžete adresovat všem pobočkám, nebo pokud chcete zachovat zasílání nabídek vybraných poboček, uveďte pouze ty, kterým chcete nebo nechcete povolit, aby vás dále kontaktovaly.

Informaci, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud byste chtěli dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte, prosím, o jaké nabídky se jedná, abychom vám mohli vyhovět.

Váš vlastnoruční podpis.

 

Jakým způsobem mohu odvolání poslat?

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné zaslat v písemné podobě, a to proto, abychom měli o vašem odvolání řádný záznam. Odvolání nezapomeňte podepsat.

Písemným prohlášením zaslaným do sídla nebo na korespondenční adresu společnosti.